Informatie

Sportpark Jacob Stammes

Melchiorstraat 2A Oudesluis

Email: info@vvoudesluis.nl

Telefoonnummer kantine: 0224-221543

 

Bestuur

Voorzitter: Rene Glas 

Secretaris: Willian Mantel 

Penningmeester: Piet Groot

Lid: Bob Hoogland, Marco Hofsink, Demys Dijkshoorn, Rick Hoffer en Luuk Groot

 

Huren kantine

Wil je een feestje geven in de kantine? Of de kantine gebruiken voor andere doeleinden?  Neem contact op met het bestuur om de mogelijkheden te bespreken! 

 

Contributie

Rekeningnummer: NL21 RABO 0357 4554 44 

Kosten 2023-2024: 150,-